Om NX-Portalen

NX-Portalen ble startet i 2010 som et forsøk på å bedre opplæringskvaliteten i CAD/CAE i Siemens NX ved Institutt for Produktutvikling og Materialer ved NTNU, Trondheim. Utviklingsprosessen startet med en enkel nettside med to skreddersydde videokurs som skulle dekke CAD-undervisningen for to fag ved universitetet. Tilbakemeldingene fra brukerne var positive, og videre utvikling ble initiert i 2011. Ved slutten av 2013 var NX-Portalen ansett som den foretrukne opplæringsressursen i CAD/CAE i 5 forskjellige fag ved NTNU.

I 2014, tok vi ved Summit Systems AS over driften av websiden. Vi ønsker nå, ikke bare å opprettholde opplæringsvkvaliteten for studenter som bruker NX, men også å tilrettelegge for en oversiktlig og intuitiv supportside for profesjonelle brukere gjennom videokurs på alle brukernivåer. I tillegg har vi et forum hvor du som bruker kan presentere dine utfordringer og få hjelp fra oss i Summit Systems, eller andre brukere.

Om du ønsker et skreddersydd videokurs til ditt firma eller universitet/høyskole, vennligst fyll ut en forespørsel.

 

Visjon

En pålitelig og inspirerende ressursside for brukere av Siemens NX.

Misjon

Vår misjon er å øke ferdighetsnivået i NX for både studenter og profesjonelle brukere gjennom høykvaliets videotrening, samt ved å koble brukerne gjennom våre forum. Våre kurs er laget av ingeniører for ingeniører.

Hva er NX?

Siemens er et avansert high-end CAD/CAM/CAE software utviklet for å dekke den fullstendige livssyklusen til et produkt, fra konseptutvikling helt gjennom produksjon. NX ble først utviklet av et amerikansk selskap kalt Unigraphics, men Siemens PLM Software tok over utviklingen i 2007.

NX benyttes til opptil flere ting, blant annet for:

  • CAD – Computer Aided Design –  Design, som inkluderer parametrisk modellering og avansert flatemodellering.
  • CAE – Computer Aided Engineering – Ingeniøranalyser, inklusive statiske, dynamiske, elektromagnetiske, termiske eller fluidanalyser.
  • CAM – Computer Aided Manufacturing – Produksjon av design ved bruk av maskin.

Webansvarlig

Magnus Skogsfjord

Webmaster & Application Engineer

Jeg ble først introdusert for NX ved Institutt for Produktutvikling og Materialer ved NTNU i 2009, og var etter første halvår ganske misfornøyd med opplæringen. Dette førte til opprettelsen av NX-Portalen sommeren 2010, som har stått som den foretrukne opplæringsportalen i CAD og CAE i flere fag ved NTNU. Jeg er nå ferdig utdannet sivilingeniør innenfor maskinemnet, og har en spesiell interesse for CAD. Per i dag har jeg hovedansvaret for NX-Portalen i Summit Systems AS.

Ship Task Force

Torben Stachowski

Application Engineer

Utdannet naval architect fra Tyskland.

Studentrepresentanter

Sondre Kvam

Student, NTNU

Etter påpegynt studie ved NTNU høsten 2013, ble jeg først kjent med NX gjennom et introduksjonskurs til de forskjellige ingeniørretningene knyttet til mitt studie. NX viste seg fort å være det mest interessante, og jeg endte med å legge mye tid og arbeid i prosjektet knyttet til programvaren. Dette resulterte i en mulighet til å jobbe med å videreutvikle NX-portalen, noe jeg har gjort siden sommeren 2014.

NX-Portalen har gjort det mye enklere å lære seg et ellers komplisert software.

Paul Kopperud

Student, NTNU