Modellering 1

Introkurs til NX

Leksjon 1

Introduksjon til NX. Tar for seg menyoversikt og navigasjon ved bruk av mus.

Leksjon 2

Introduksjon av sketch og extrude, show&hide, snap-point.

Leksjon 3

Introduksjon av Part Navigator, section view, samt rendering i NX.


Leksjon 4

Modelleringscase

 

Leksjon 5

Modelleringscase

 

Leksjon 6

Introduksjon til hole og datum plan.

 


Leksjon 7

Mer i dybden på sketch, der vi ser på blant annet speiling av kurver.

 

Leksjon 8

Mer om speiling. Introduksjon til constraints og seleksjonsmenyen.

 

Leksjon 9

Modelleringscase


Leksjon 10

Modelleringscase og repetisjon

 

Leksjon 11

Introduksjon til maskintegning.