Modellering 1 – Leksjon 11

Tilbake til kursoversikt « Leksjon 10 NX9 NX8 NX9: Introduksjon til Drafting   Tags: drafting, draft template I denne siste leksjonen for modellering 1 skal vi ta for oss hvordan man kan lage en maskintegning i NX. vi skal blant annet se hvordan vi kan legge til en egendefinert maskintegningsmal, og hvordan vi bruker sentrale elementer innenfor maskintegningsomgivelsene. For å gjennomføre denne leksjonen kan du laste ned A3-malen du finner nedenfor. Undertekster er tilgjengelig ved hjelp av CC-knappen i videoen. Nedlastbare filer A4 mal A3 mal NX8: Introduksjon til Drafting   Tags: drafting, draft template I denne siste leksjonen for modellering 1 skal vi ta for oss hvordan man kan lage en maskintegning i NX. vi skal blant annet se hvordan vi kan legge til en egendefinert maskintegningsmal, og hvordan vi bruker sentrale elementer innenfor maskintegningsomgivelsene. For å gjennomføre denne leksjonen kan du laste ned A3-malen du finner nedenfor. Undertekster er tilgjengelig ved hjelp av CC-knappen i...

Modellering 1 – Leksjon 10

Tilbake til kursoversikt « Leksjon 9 Leksjon 11 » NX9 NX8 NX9: Case & repetisjon Tags: modeling case, drafting preparation, pattern curve, repetition I denne casen skal vi foreta en rask repetisjon av verktøy vi har brukt tidligere. Poenget med å lage denne modellen blir hovedsaklig for å benytte den videre til å lage en maskintegning, så husk å lagre fila etter du er ferdig. vi vil også introdusere Pattern Curve, som er et sketcheverktøy man bruker for å kopiere opp kurver/linjer i sirkulære eller lineære mønstre. Undertekster er tilgjengelig ved hjelp av CC-knappen i videoen. NX8: Case & repetisjon Tags: modeling case, drafting preparation, pattern curve, repetition I denne casen skal vi foreta en rask repetisjon av verktøy vi har brukt tidligere. Poenget med å lage denne modellen blir hovedsaklig for å benytte den videre til å lage en maskintegning. vi vil også introdusere Pattern Curve, som er et sketcheverktøy man bruker for å kopiere opp kurver/linjer i sirkulære eller lineære mønstre. Undertekster er tilgjengelig ved hjelp av CC-knappen i...

Modellering 1 – Leksjon 9

Tilbake til kursoversikt « Leksjon 8 Leksjon 10 » NX9 NX8 NX9: Modelleringscase – kopp Tags: modeling case, cup, revolve, sweep along guide, trim body I denne casen skal vi modellere en termokopp. Underveis introduserer vi verktøyene revolve, sweep along guide, samt trim body. I tillegg skal vi se hvordan vi kan legge til/endre fargen til geometri ved hjelp av edit object display. Undertekster er tilgjengelig vha CC-knappen i videoen. Etter denne leksjonen kan du gjøre oppgavene under. NX8: Modelleringscase – kopp Tags: modeling case, cup, revolve, sweep along guide, trim body I denne casen skal vi modellere en termokopp. Underveis introduserer vi verktøyene revolve, sweep along guide, samt trim body. I tillegg skal vi se hvordan vi kan legge til/endre fargen til geometri ved hjelp av edit object display. Undertekster er tilgjengelig vha CC-knappen i videoen. Etter denne leksjonen kan du gjøre oppgavene under.   Oppgave 8-11 8 9 10 11  Modeller følgende figur ved hjelp av sketch, revolve og hole-verktøyet. Løsningforslag  Modeller følgende figur.   Løsningforslag Modeller denne mugga. Tykkelsene på veggene kan være 1mm. Hanken kan du selv velge hvordan du utformer.   Løsningforslag  Modeller følgende figur. Hint: Se på symmetri og utnytt speilingsverktøy.   Løsningforslag...

Modellering 1 – Leksjon 8

Tilbake til kursoversikt « Leksjon 7 Leksjon 9 » NX9 NX8   NX9: Speiling av geometri Tags: mirror body, mirror feature Her skal vi lære litt mer om speilingsfunksjoner. Vi skal se på hvordan vi speiler geometri om et datumplan, og se på forskjellen mellom mirror body og mirror feature. Undertekster kan aktiveres ved hjelp av CC-knappen i videoen. NX8: Speiling av geometri Tags: mirror body, mirror feature Her skal vi lære litt mer om speilingsfunksjoner. Vi skal se på hvordan vi speiler geometri om et datumplan, og se på forskjellen mellom mirror body og mirror feature. Undertekster kan aktiveres ved hjelp av CC-knappen i...

Modellering 1 – Leksjon 7

Tilbake til kursoversikt « Leksjon 6 Leksjon 8 » NX9 NX8 NX9: I dybden – Sketch Tags: sketch, mirror curve, selection bar I denne leksjonen skal vi gå mer inn i dybden på sketch. Vi skal benytte oss av speilingsfunksjoner(mirror curve), og lære hvordan man manuelt kan legge til constraints til kurver/linjer i en sketch. Vi skal også se nærmere på hvordan man benytter seg av seleksjonsmenyen.  Undertekster kan aktiveres ved hjelp av CC-knappen i videoen. Etter denne leksjonen kan du gjøre oppgavene under. NX8: I dybden – Sketch Tags: sketch, mirror curve, selection bar I denne leksjonen skal vi gå mer inn i dybden på sketch. Vi skal benytte oss av speilingsfunksjoner(mirror curve), og lære hvordan man manuelt kan legge til constraints til kurver/linjer i en sketch. Vi skal også se nærmere på hvordan man benytter seg av seleksjonsmenyen.  Undertekster kan aktiveres ved hjelp av CC-knappen i videoen. Etter denne leksjonen kan du gjøre oppgavene under.   Oppgave 6-7 6 7  Modeller følgende figur ved hjelp av sketch&extrude.  Hint: Benytt to datumplan perpendikulært i forhold til hverandre til å sketche de to profilene som modellen består av. Løsningforslag  Modeller følgende figur ved hjelp av sketch&extrude. Hint: Utnyttelse av symmetri kan spare deg for mye arbeid!...

Modellering 1 – Leksjon 6

Tilbake til kursoversikt « Leksjon 5 Leksjon 7 » NX9 NX8 NX9: Holes & Datums Tags: hole, datum plane I leksjon 6 skal vi ta en rask introduksjon av verktøyet hole, samt plassering av datum plan, som blant annet benyttes til å sketche på. Undertekster kan bli aktivert ved hjelp av CC-knappen i videoen. Etter denne leksjonen kan du gjøre oppgavene under. NX8: Holes & Datums Tags: hole, datum plane I leksjon 6 skal vi ta en rask introduksjon av verktøyet hole, samt plassering av datum plan, som blant annet benyttes til å sketche på. Undertekster kan bli aktivert ved hjelp av CC-knappen i videoen. Etter denne leksjonen kan du gjøre oppgavene under.   Oppgave 4-5 4 5  Modeller denne sammenstillingen. Husk at du skal lage de tre delene hver for seg, for så å sette de sammen i en assembly. Skruen med sekskanthode kan forenkles ved å lage en sylinder istedet. NV=22 er lengden i mm fra kant til kant (ikke hjørne til hjørne), mens M14-spesifikasjonene kan du finne ved hjelp av et google-søk (du kan også bare sette ytre gjengediameter til 14mm). Pass på at bolten skal passe ned i hullet på den nedre blokken. Den nederste blokken kan forøvrig ha dimensjoner 50 x 70 x 25. Løsningforslag  Modeller følgende figur ved hjelp av sketch&extrude, samt ved å bruke datumplan og funksjonen hole....