NX Realize Shape i dybden - Transform Cage

Detaljert forklaring rundt bevegelse av subdivision noder, kanter og flater.

Denne siden går i dybden på verktøyet Transform Cage som man finner i NX Realize Shape.

 

Overblikk

Verktøyet Transform Cage innenfor NX Realize Shape ser ut som illustrasjonen til høyre, med 4 forskjellige seksjoner som inkluderer diverse innstillinger og metodikk. De viktigste finner du i seksjon 1 og 2.

I seksjon 1 velger du objektene du vil transformere/manipulere, hvor du enten kan velge enkeltnoder/flere noder, kanter eller flater.

I seksjon 2 finner du de forskjellige måtene du kan flytte seleksjonen din på, enten det er langs et plan, langs en kant, vektor, eller f.eks perpendikulært til retningen du ser på geometrien.

I seksjon 3 finner du Falloff. Med denne kan du markere flere objekter utover den innledende seleksjonen. Disse kan bevege seg samtidig med seleksjonen fra seksjon 1, men med en en tregere rate.

Den fjerde og siste seksjonen har en avhukingsboks hvor du aktiverer mikroposisjonering. Denne tillater deg å flytte seleksjonen din (fra seksjon 1) med en tregere rate enn normalt.

 

Transformeringsverktøyet inneholder 4 seksjoner med innstillinger som tillater deg å manipulere geometrien på forskjellige måter.

 

1

OBJECT SELECTION

Det er ingen umiddelbare overraskelser med denne seksjonen, men filtrering blir veldig relevant i forhold til å selektere geometrien. I nedtrekksmenyen fra seleksjonsbaren vist på det første bildet til høyre kan du se de forskjellige typene filtrering som kan resultere i mer effektiv markering av geometri.

Under (klikk boksen under bildet) til høyre kan du se en animasjon av hvordan Face Loop filteret fungerer. Denne gjør deg i stand til å markere alle flatene som hører inn under den samme loopen. Det er også verdt å merke seg at den velger den loopen hvor musepekeren din er nærmest.

Å utnytte dette filteret blir viktigere med økende detaljnivå på ditt design. Det kan potensielt ha en enorm innvirkning på effektiviteten rundt arbeidsflyten din ved å redusere antall klikk.

 

Selection Filter

filtering_selection

Å utnytte filtreringsinnstillingene i seleksjonsbaren kan gjøre arbeidsprosessen din svært effektiv.

Filtreringseksempel ved Face Loop

IUNrcR

Denne animasjonen viser hvordan filteret Face Loop fungerer.

 

2

METHOD

 

Se overblikksbildet over. De forskjellige transformasjons- og rotasjonsmetodene er viktig i forhold til å være sikker på at man manipulerer geometrien i den retningen man faktisk ønsker å flytte den i. Etterhvert som detaljene øker ved et design, kan det bli vanskelig å holde styr på alle nodene, samtidig som det kan føles forvirrende å skjønne hvilken retning man faktisk transformerer geometrien i.

2.1 Drag

Settingen Drag gir deg muligheten til å manipulere geometrien ved hjelp av «Click&Drag» metodikk, og er sannsynligvis den raskeste måten å forme en modell.

Bla deg gjennom fanene til høyre for å se på de forskjellige måtene man kan manipulere geometri i kontekst av Drag.

DRAGWCS

Det blå koordinatsystemet (WCS) i senter av modellen på animasjonen over kontrollerer bevegelsesretningen til den geometrien du har valgt. Når du drar i valg geometri, vil den automatisk låse seg til den mest foretrukne retningen. WCS kan flyttes uten at geometri blir påvirket for å få tilgang til flere transformasjons- og rotasjonsretninger.

DRAGView

Denne innstillingen tillater fri bevegelse av geometri perpendikulært i forhold til din synsvinkel.

DRAGVector

Velg en ønsket vektorretning for transformasjon av geometri.

DRAGPlane

Velger et ønsket plan som du vil transformere geometri langs.

DRAGNormal

Denne innstillingen medfører at nodene flytter seg perpendikulært i forhold til geometrien.
(Tips: Dette er et godt verktøy for å skalere geometri)

DRAGEdge

Denne innstillingen gjør at noder låser og flytter seg langsmed eksisterende kanter.

 2.2 Transform

Transform-innstillingen gir deg en mer kontrollert måte å manipulere geometrien din på. Denne er mer passende hvis du vil ha større kontroll når du former din modell, eller hvis du vil ha noe skalert.

Klikk på fanene for å se de forskjellige innstillingene her.

 

TRANSFORMGeneral

Bruk koordinatsystemet for å forme modellen. Dette koordinatsystemet gir deg mer nøyaktig manipulering av geometrien, hvor du også kan bruke parametre.

TRANSFORMMoveToolOnly

Denne boksen gjør at du kun flytter koordinatsystemet uten å endre geometri. Den blir typisk brukt hvis du vil endre retning av et koordinatsystem samtidig som du bevarer seleksjonen.

TRANSFORMRelocate

Denne boksen gjør at koordinatsystemet ditt automatisk flyttes til seleksjonens geometriske midtpunkt. Koordinatsystemet flytter seg umiddelbart når du markerer geometrien.

TRANSFORMReorient

Denne boksen gjør at vektorretningen til koordinatsystemet tilpasser seg den markerte geometrien.

TRANSFORMLinearScaling

Polene ytterst på koordinatsystemet kan dras i for å skalere geometri. Den lineære metoden skalerer seleksjonen din rett og slett i den retningen du ønsker. 

TRANSFORMPlanarScaling

Polene ytterst på koordinatsystemet kan dras i for å skalere geometri. «Planar method» skalerer geometrien i det planet som er i perpendikulær retning til valgt pole.

TRANSFORMUniformScaling

Polene ytterst på koordinatsystemet kan dras i for å skalere geometri. Uniform metode skalerer geometrien i alle retninger. Dette er en veldig god metode du kan utnytte for å skalere fullstendige Realize Shape modeller.

3

FALLOFF

Denne opsjonen gir mulightene til å markere ekstra geometri som skal følge originalseleksjonen med en potensielt tregere rate. Falloff-kurven viser hvor strikt den valgte geometrien skal følge den generelle transformasjonen.

Klikk på fanene for å se eksempler på hvordan det fungerer.orks.

 

 

 

FALLOFFSelected

Med denne innstillingen kan du velge ytterligere noder, kanter eller flater for å få de til å følge den opprinnelige seleksjonen med en annen rate. Slideren under «Falloff Curve» indikerer hvor strikt denne markerte geometrien skal følge den opprinnelige seleksjonen.

FALLOFFAll

Denne fungerer likedan som «Selected» metoden, men den tar automatisk med seg alle noder som tilhører en subdivision solid.

 

4

MICROPOSITION

 

Mikroposisjonering tillater transformasjon av geometri ved en mer nøyaktig rate. Denne er typisk brukt ved siste finpuss av geometrien, når man virkelig trenger å fintune designet.

 

 

CAD

Velg et annet CAD kurs

NX Realize Shape

Tilbake til kursoversikten

Forum

Besøk forumet vårt hvis du lurer på noe!