Modellering 2 – Leksjon 7

Tilbake til kursoversikt « Leksjon 6 NX7.5 NTNU støtteleksjon – Spanter til vindskjerm Tags: NTNU, sykkelprosjekt, spanter, STL I denne støtteleksjonen for modul 2 skal vi se på fremgangsmåten for å lage spantfilene som skal leveres, samt vindskjermmodellen som skal printes ut i en 3D-printer. Vindskjermen som blir brukt som eksempel i denne leksjonen er relativt enkel, og detaljene for fremgangsmåten kan nok variere noe fra vindskjerm til vindskjerm. Hovedtrekkene i fremgangsmåten er uansett stort sett den...

Modellering 2 – Leksjon 6

Tilbake til kursoversikt « Leksjon 5 Leksjon 7 » NX7.5 NX7.5 – Maskintegning   Tags: Drafting, detail view, font size, tolerances Vi skal i denne siste ordinære leksjonen for modellering 2 se litt nærmere på maskingtegning(drafting) i NX. Vi skal se hvordan vi kan legge til en forstørret ramme av en detalj du kanskje vil fremheve, dvs Detail View. Vi skal også blant annet se på hvordan vi endrer skriftstørrelse, samt hvordan man legger til toleranser. Det anbefales at du repeterer leksjon 11 i Modellering 1 hvis du ikke allerede føler deg stødig på drafting i NX. Hvis du trenger maskingtegnignsmalene til NTNU kan du laste ned disse under: A4 mal A3 mal Oppgave 16-17 16 17 Lag en maskintegning av denne modellen. Bruk malen fra NTNU. Husk at Smooth Lines ikke skal vises. Du kan laste ned modellen hvis du ønsker, men prøv å modeller den selv. Lag en maskintegning av modellen du laget i oppgave 6. Sett på nødvendige mål. Bruk mal fra...

Modellering 2 – Leksjon 5

Tilbake til kursoversikt « Leksjon 4 Leksjon 6 » NX7.5 NX7.5 – Flatemodellering   Tags: flatemodellering, ruled, bounded plane, through curves mesh, offset surface, trimmed surface, face blend, thicken Vi skal i leksjon 5 introdusere flatemodellering. Vi kommer ikke til å gå i dybden på dette, da vi har et eget kurs som dekker litt dypere aspekter ved flatemodellering. En flate i NX blir definert som en modell uten masse, eller en uendelig tynn flate. Vi skal introdusere følgende verktøy for flatemodellering i dette kurset: Ruled Bounded Plane Through Curves Through Curves Mesh Offset Surface Trimmed Surface Face Blend Thicken Etter du har sett gjennom denne leksjonen anbefales det å gjøre oppgavene under. Det kan også være lurt å ta en titt på løsningsforslagene til disse oppgavene, da det brukes noen verktøy som ikke blir gjennomgått i denne leksjonene.   Exercise 13 Modeller denne flatemodellen. Det er ikke nødvendig med tykkelse på veggene. Løsningsforslag for oppgave 13   Exercise 14 Modeller denne racketen vha flatemodelleringsverktøy. Denne er litt vrien, så det kan sannsynligvis være nødvendig å kikke på løsningsforslaget. Løsningsforslag for oppgave 14   Exercise 15 Modeller denne flatemodellen. Du kan legge til en tykkelse på 1mm til slutt.   Løsningsforslag for oppgave...

Modellering 2 – Leksjon 4

Tilbake til kursoversikt « Leksjon 3 Leksjon 5 » NX7.5 Leksjonstegninger   NX7.5 – Assemblies   Tags: Assembly, bottom-up, exploded view, component array Vi skal i følgende leksjon sette sammen deler som til sammen skal bli en radialmotor, der vi blant annet bruker stempelstangen vi laget i leksjon 3. Under denne leksjonen benytter jeg meg av bottom-up metoden, som også er litt mer vanlig enn top-down. Av nye constraints kommer vi til å introdusere Angle. Vi skal i tillegg introdusere Exploded View, altså hvordan man kan lage en «eksplodert» versjon av en assembly. Det vil si at man plukker fra hverandre deler på en sånn måte at man lett kan se hvilke deler som inkluderes og hvordan de settes sammen. Vi skal også introdusere Component Array som lar deg legge til komponenter i lineære eller sirkulære mønstre. Du kan laste ned deler til denne leksjonen under, eller modellere de nødvendige komponentene ved hjelp av spesifikasjonene i fanen over. Etter leksjonen kan du gjøre oppgavene under. Nedlastbare filer Radial Engine.zip   Exercise 11 Sett deler sammen til en assembly som vist på den første illustrasjonen under. Se resterende bilder for detaljer. Husk at for en assembly bør alle deler ligge i samme mappe!  Du kan laste ned partene her hvis du ikke ønsker å modellere de selv. Løsningsforslag for oppgave 11   Exercise 12 Lag en eksplodert assembly som vist på den første illustrasjonen under. Du kan laste ned partene her hvis du ikke ønsker å modellere de selv. Løsningsforslag for oppgave...

Modellering 2 – Leksjon 3

Tilbake til kursoversikt « Leksjon 2 Leksjon 4 » NX7.5 Leksjonstegning   NX7.5 – Assemblies Tags: Assembly, top-down, constraints, concentric, touch align, distance, perpendicular, sub-assembly Vi skal for denne og neste leksjon gå litt dypere inn i assembly. Det finnes to måter å lage assembly på, og i leksjon 3 skal vi gå gjennom top-down metoden. Vi vil også gå gjennom constraints som Concentric, Touch Align, Distance og Perpendicular. I tillegg skal vi se på hva en subassembly er. Du kan prøve deg på å modellere stempelstangen. Tegningene finner du i fanen over. Du kan og laste ned delene hvis du føler at du ikke trenger modelleringstreningen: Etter denne leksjonen kan du gjøre oppgavene under. Nedlastbare filer  Piston Rod.zip   Oppgave 10 Konstruer figuren under ved hjelp av top-down metoden. Løsningsforslag for oppgave...

Modellering 2 – Leksjon 2

Tilbake til kursoversikt « Leksjon 1 Leksjon 3 » NX7.5 Leksjonstegning   NX7.5 – Patterns    Tags: Pattern, bisector datum plane, skjøting av rør I denne leksjonen skal vi introdusere et viktig verktøy: Pattern Feature.Denne brukes for å kopiere elementer i forskjellige mønstre. Vi skal blant annet se på hvordan man kan kopiere elementer langs en egendefinert linje som feks for et sykkelkjede(denne partfilen kan lastes ned under hvor du kan prøve deg selv). I tillegg skal vi se på hva et bisektorplassertdatumplan er, og hvordan dette kan utnyttes. Jeg kommer til å lage modellen til over for å presentere noen av disse verktøyene. Lag gjerne denne selv hvis du ønsker. Spesifikasjonene finner du ved å navigere i fanene over. For dere som skal modellere sykkel, vil jeg også gi et nyttig tips for hvordan man lager fine skjøter mellom rør Etter denne leksjonen kan du gjøre oppgavene under.  Nedlastbare filer Rollerchain.zip     Oppgave 8-9 8 9 Modeller denne. Bruk Pattern Feature (Instance feature i NX7.5) for å plassere hullene. Legg merke til at du ikke har mulighet til å bruke et bisektorplassert datumplan for speiling av den ene skiva. Løsningsforslag Modeller følgende figur. Hint: Bruk Draft(slippvinkel) i dialogboksen for Extrude for hullet i midten  ...